Fagområder

VI KAN HJELPE DEG MED DET MESTE

STRAFFESAKER- FORSVARER

Vi har advokater som er erfarne innen de fleste rettsområder.

Er det trygt at din forsvarer også har politierfaring ?

Er det greit at din forsvarer er erfaren innen konkurs/ økonomi ?

Er det greit at din forsvarer har bred efaring fra havet innenfor oppsyn og fiskeri ?

VI KAN HELPE DEG !

.

STRAFFESAKER-BISTAND


Advokat Anne N. Hovde er offentlig oppnevnt bistandsadvokat for Sunnmøre Tingrett og Frostating lagmannsrett.

Dette innebærer lang og bred erfaring med å bistå ofre for straffbare handlinger, uansett om det er barn eller voksne som er fornærmede/ofre

VI KAN HJELPE NÅR DET ER KRISE !


ERSTATNING VED PERSONSKADE

IKKE KLAR DEG ALENE; DU TRENGER HJELP!

Vi kan tilby hjelp i alle faser av en personskadesak !

Dette gjelder uavhengig av om det er en bilskade, fritidsulykkeskade, pasientskade, eller annen ulykkesskade.

De fleste har krav på dekning av juridisk bistand på alle plan av en personskadesak. Mange velger å prøve å klare seg selv; man vil helst det! Ikke gjør det!

Vi besitter også eget beregningsprogram for personskadesaker.SKILMISSEOPPGJØR

Det er få ting som er mer krevende enn å stå i et samlivsbrudd.

`Vi vet dette og tilbyr tid og rom til å få både rådgivning og den nødvendige bistand til å takle et brudd og de juridiske konsekvensene av dette.

Et skilsmisseoppgjør er i bunn og grunn et økonomisk oppgjør, men vi forstår og tar hensyn til de følelsesmessige påkjenninger som følger med.

VÅRT MÅL ER Å FÅ TIL LØSNINGER UTEN RETTSLIG PROSESS!

BARNEFORDELING

Hva er ditt barns beste når ikke mamma og pappa bor sammen ?


Svaret er ikke alltid opplagt, men vår jobb er å få frem og støtte dine tanker om dette. Det er ikke sikkert at vi alltid vil være enige med deg, men en felles forståelse kan skape gode løsninger for DITT barn !

VI VIL VÆRE DER FOR DEG OG DITT BARN !


.

ARV

HVORFOR IKKE PLANLEGGE ?

TESTAMENT/ SAMBOERAVTALER

Vi kan tilby gode løsninger for et fremtidig arveoppgjør.

Vi har lang og bred erfaring innenfor dette feltet og bistår både i forbindelse med privatpersoners disponeringer av privatformue, og ved større generasjonsskifter som involverer bedrifter. Vi har nært samarbeid med revisorer og takstmenn som kan bidra i en prosess 

FASTPRIS PÅ TESTAMENTER FOR PRIVATE ( som ikke omfatter næringsvirksomhet)

Kr. 5.000,- inkl mvaDØDSBOSKIFTER


DET ER LOV Å BE OM HJELP NÅR MAN SØRGER


Vårt kontor har de siste 20 årene hatt en rekke offentlige dødsbo for tingrettene i Møre og Romsdal

Private trenger også ofte hjelp når den man er glad i faller fra; vi kan bistå!

Husk at man ikke trenger å være uenige for å be om hjelp. De fleste vet ikke hva som må gjøres og det kan være trygt å få behandlet boet med profesjonell bistand.


BARNEVERN


INGENTING ER SOM Å BLI FRATATT ET BARN


Vi vet, og vi kan hjelpe deg!

Ikke alltid med å få barnet tilbake, men ved å forklare hva som er skjedd og hvorfor og hvilke  muligheter du har.

VI vil alltid søke etter de muligheter som finnes for at du og ditt barn skal bo hjemme hos Deg, eller ha mest mulig kontakt!

BISTANDEN ER STORT SETT GRATIS


ARBEIDSRETT


MISTET JOBBEN? 

UMULIG ANSATT- OPPSIGELSE?Uansett vi kan bistå! Advokat Anne Hovde har bred erfaring innen rettsområdet, både som advokat for bedrifter og ansatte.

EIENDOMSMEGLING


SALG AV BOLIG

Skal du selge bolig privat ?

Vi bistår med hele oppgjørsprosessen til rimelige priser!

PROFFESJONELLE SELGERE OG UTBYGGERE

Vi bistår i alt fra utbyggeravtaler med grunneiere, til oppgjør gjennom generalfullmakter.

SAMBOER

LAG EN AVTALE !

Du kjøper ikke bil eller et hus uten en avtale!

Et livslagt samboerskap har dårligere lovregulering enn kjøp av en bil !

LAG EN AVTALE

Vi har fastpris kr. 5.000,- inkl mva.