Prisliste

Våre priser på oppdrag er forskjellig, alt etter oppdragets type, omfang og vanskelighetsgrad.

For våre oppdrag tar vi i utgangspunkt i en timepris, men sakens vanskelighetsgrad og omfang brukes ihht. advokatenes etiske regler som korrigerende faktor i forhold til det endelige salæret.

Vi gir gjerne i den grad det er mulig en antatt pris eller pristilbud, etter å ha vurdert saken. 

Saker under lov om fri rettshjelp

(kr. 1040,- + mva.)

Kr. 1300

1. gangs konsultasjon 

inntil 1/2 time

Kr. 1275

Alminnelig timesats

(kr 1.650,-  -+mva)

     Kr. 2062,50

Alminnelig timesats under hovedforhandling 

(kr. 1.800,- + mva.)

Kr. 2250

Fastpris: Testament, samboeravtale og ektepakter o.l.

Kr 5000

Offentlige gebyrer og rettsgebyrer kommer i tillegg, jfr. eget oppslag.