Prisliste

Våre priser på oppdrag er forskjellig, alt etter oppdragets type, omfang og vanskelighetsgrad.

For våre oppdrag tar vi i utgangspunkt i en timepris, men sakens vanskelighetsgrad og omfang brukes ihht. advokatenes etiske regler som korrigerende faktor i forhold til det endelige salæret.

Vi gir gjerne i den grad det er mulig en antatt pris eller pristilbud, etter å ha vurdert saken. 

Saker under lov om fri rettshjelp

(kr. 1180,- + mva.)

Kr. 1475

1. gangs konsultasjon 

inntil 1/2 time

Kr. 1400

Alminnelig timesats

(kr 2300,-  +mva.)

     Kr. 2875

Alminnelig timesats under hovedforhandling 

(kr. 2300,- + mva.)

Kr. 2875

Fastpris: Testament, samboeravtale og ektepakter o.l.

(kr. 4800,- + mva.)

Kr 6000

Offentlige gebyrer og rettsgebyrer kommer i tillegg, jfr. eget oppslag.