Våre medarbeidere

        Anne N. Hovde

       Advokat

Anne er født i oktober 1968 og var ferdig jurist i 1991 som en av landets yngste jurister. Etter 3 år i Vadsø som saksbehandler ved Fylkesmannen i Finnmark ved de fleste avdelinger og advokatpraksis hos Høyesterettsadvokat Johannessen i Vadsø, etablerte hun Advokatene Hovde i Ålesund sammen med Odd H. Hovde i 1994. Anne har spesialfag fra Universitetet i Bergen i sjørett og politirett. 

Anne har sittet som medlem av Disiplinærutvalget for advokatvirksomhet i Møre og Romsdal i 13 år. Utvalget behandler klager mot advokater.

Anne har gjennom 20 år som advokat bistått en rekke klienter innenfor de fleste saksområdet og har også prosedert for Høyesterett.

Hun er fast oppnevnt bistandsadvokat for Sunnmøre tingrett og Frostating lagmannsrett fra 2011. Hennes særlige interesseområder er arv og dødsboskifter for både offentlige og private, familierett (skilsmisse skifte og barnefordeling), personskade ( Pasientskade, bilskade, fritidsulykker mv), eiendomsmegling og juridiske problemstillinger rundt fast eiendom, husleierett mv.

Anne er ofte benyttet av Tingretter i forbindelse med konkursbo og bistår også private i gjeldsforhandlinger, og skatterett.  Anne har prosedert en rekke saker for det offentlige og private innenfor fagfeltet. 

Odd H. Hovde

Advokat

Odd er født i oktober 1955 og var ferdig som jurist fra Universitet i Bergen i 1991. Etter 3 år i Finnmark etablerte han i 1994 advokatfirmaet ADVOKATENE HOVDE ANS, som senere ble ADVOKATENE HOVDE MNA AS.

Odd har lang erfaring fra yrkesaktivt liv innen møbelindustri, fiskeri, oppsynstjeneste, dykking og politiarbeid over svært mange år. Han har arbeidet som polititjenestemann innenfor de aller fleste fagområder. Han hadde oppsynstjeneste innenfor fiskeri på Mørekysten, og har kunnskap om fiskeri på andre kontinenter. Han har også erfaring innenfor forsvarstjenesten.

Odd har bistått klienter i vanskelige og omfattende saker, både som forsvarer og bistandsadvokat i over 20 år. Han har også bred erfaring med store personskadesaker og barnevernssaker både på Sunnmøre og i landet forøvrig.

Odd bistår innenfor de fleste felt. Hans brede erfaring fra livet ved siden av advokatgjerningen gjør det enklere for klienter i forhold til å etablere forståelse omkring de spesielle problemer saksforholdet krever.